6.
როდის გამოვიდა მიმოქცევაში განახლებული ბანკნოტები?

განახლებული 20 და 50 ლარის ნომინალის ბანკნოტები მიმოქცევაში გავიდა 2016 წლის 1 თებერვლიდან, განახლებული 100 ლარის ნომინალის ბანკნოტები მიმოქცევაში გავიდა 2016 წლის 1 ნოემბრიდან, განახლებული 5 ლარის ნომინალის ბანკნოტები მიმოქცევაში გავიდა 2017 წლის 1 სექტემბრიდან, ხოლო განახლებული 10 ლარის ნომინალის ბანკნოტები მიმოქცევაში გავიდა 2019 წლის 1 ოქტომბრიდან.