5.
ლარის ყველა ნომინალის ბანკნოტი განახლდება?

ლარის განახლებული ბანკნოტების კონცეფცია და დიზაინი შეიქმნა ხუთი (5, 10, 20, 50, 100 ლარი) ნომინალისათვის.