5.
ყველა ნომინალის ბანკნოტის განახლებაა დაგეგმილი?

ლარის განახლებული ბანკნოტების კონცეფცია და დიზაინი შეიქმნა ხუთი (5, 10, 20, 50, 100 ლარი) ნომინალისათვის.