45.
ვისი ხელმოწერაა დატანილი ლარის განახლებულ ბანკნოტებზე?

ლარის განახლებულ ბანკნოტებზე დატანილია საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის ხელმოწერა, იმის გათვალისწინებით, რომ საქართველოს კონსტიტუციისა და „საქართველოს ეროვნული ბანკის შესახებ“ ორგანული კანონის თანახმად, ლარის ბანკნოტების დამზადებისა და ემისიის უფლება მინიჭებული აქვს მხოლოდ ეროვნულ ბანკს, რომელიც დამოუკიდებელია თავის საქმიანობაში.