43.
სპეციალური ხელსაწყოების საშუალებით ამოსაცნობი რომელი დამცავი ნიშნები აქვს განახლებულ ლარს?

განახლებული ლარის სპეციალური ხელსაწყოების საშუალებით ამოსაცნობი დამცავი ნიშნებია: ულტრაიისფერი დაცვა (ფოსფორესცენციური კვადრატი, ფლუორესცენციური ნომინალის აღმნიშვნელი ციფრები, ჰორიზონტალური სერიული ნომერი, უხილავი დამცავი ბოჭკოები), მაგნიტური დაცვა (ვერტიკალური სერიული ნომერი, ინტაგლიო), ინფრაწითელი დაცვა, მიკროსტრიქონები