42.
მოსახლეობისათვის განკუთვნილი რომელი დამცავი ნიშნები აქვს განახლებულ ლარს?
ლარის განახლებული ბანკნოტებზე დატანილია მოსახლეობისათვის განკუთვნილი დამცავი ნიშნები: წყლისნიშანი, ვერტიკალური დამცავი ძაფი, ჰოლოგრამა, ფარული გამოსახულება, ხილული ბოჭკოები, თანმხვედრი გამოსახულება, რელიეფური ბეჭდვა, ნიშანი სუსტი მხედველობის ადამიანებისათვის, ოპტიკურად ცვალებადი საღებავი, ირისისებური დაცვა.