40.
სად შემიძლია გადავცვალო 2016 წლამდე გამოშვებული ლარის ბანკნოტები განახლებულ ბანკნოტებზე?

2016 წლამდე გამოშვებული ლარის ბანკნოტების გადაცვლა განახლებულ ბანკნოტებზე შესაძლებელია საქართველოს ეროვნულ ბანკსა და საქართველოს ტერიტორიაზე არსებულ ნებისმიერ საბანკო დაწესებულებაში.