39.
რამდენად კარგად არის დაცული განახლებული ლარის ბანკნოტები გაყალბებისაგან?

ლარის  განახლებულ ბანკნოტებზე გამოყენებულია საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი თანამედროვე ტექნოლოგიები და დაცვის მექანიზმები, რის გათვალისწინებითაც თამამად შეიძლება ითქვას, რომ განახლებული ბანკნოტები საკმაოდ საიმედოდ არის დაცული.