38.
გამოიყენება თუ არა მიმოქცევაში 1995–99 წლებში გამოშვებული ბანკნოტები?

1995-1999 წლების ემისიების ლარის ბანკნოტები მიმოქცევაშია და აქვს  საგადამხდელო დანიშნულების სტატუსი 2021 წლის ბოლომდე. შემდგომში მათ გამოცვლას განახორციელებს მხოლოდ საქართველოს ეროვნული ბანკი.