37.
როგორ გავიგებთ განახლებული ბანკნოტების მიმოქცევაში გაშვების შესახებ?

განახლებული ბანკნოტების მიმოქცევაში გაშვების შესახებ საქართველოს ეროვნული ბანკის გადაწყვეტილება გამოქვეყნდება საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეში, საქართველოს ეროვნული ბანკის ვებგვერდზე და ასევე სხვა საინფორმაციო საშუალებებით.