4.
რა ინტერვალით უნდა განხორციელდეს ბანკნოტების დიზაინისა და დამცავი ნიშნების განახლება?

მსოფლიოს უმეტესი ქვეყნების ცენტრალური ბანკები ეროვნული ფულის ნიშნების განახლების საკითხს განიხილავენ 8–10 წელიწადში ერთხელ.