31.
სად შემიძლია მივიღო დაწვრილებითი ინფორმაცია განახლებულ ბანკნოტებთან დაკავშირებით?

განახლებულ ბანკნოტებთან დაკავშირებით დეტალური ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ საქართველოს ეროვნული ბანკის ვებგვერდზე: http://ganaxlebulilari.ge/