30.
როგორ უნდა მოვიქცე თუ ბანკნოტი მივიჩნიე საეჭვოდ?

ლარის ბანკნოტის საეჭვოდ მიჩნევის შემთხვევაში უნდა მიმართოთ ნებისმიერ კომერციულ ბანკს ან საქართველოს ეროვნულ ბანკს.