29.
როგორ უნდა ამოიცნონ სუსტი მხედველობის მქონე ან უსინათლო ადამიანებმა განახლებული ბანკნოტები?

განახლებული ბანკნოტები შეიცავს ასევე გაუმჯობესებულ დამცავ ნიშანს სუსტი მხედველობის ადამიანებისათვის, რომელიც ეხმარება მათ ყალბი ფულის ამოცნობაში და ამავე დროს ნომინალის აღქმის შესაძლებლობასაც იძლევა. ითოეულ ნომინალზე წინა მხარეს ზედა მარცხენა და მარჯვენა კიდეზე დატანილია განსხვავებული რაოდენობის ჰორიზონტალური ხაზი, რაც შეიგრძნობა ხელით შეხებისას: ერთი რელიეფური ხაზი აღნიშნავსლარის ნომინალსორი რელიეფური ხაზი – 10 ლარის ნომინალსსამი ელიეფური ხაზი  20 ლარის ნომინალს, ოთხი რელიეფური ხაზი – 50 ლარის ნომინალს, ხუთი რელიეფური ხაზი – 100 ლარის ნომინალს.