22.
შეიცვალა თუ არა ფერები და რატომ?

განახლებულ ბანკნოტებზეგარდა 100 ლარის ნომინალისაგამოყენებულია ძირითადად ლარის არსებული ბანკნოტების მიმოქცევაში დომინანტი ფერები ძველი და განახლებული ბანკნოტების მოხმარებისას მოსახლეობის მიერ მათი მარტივად აღქმადობის მიზნით. 100 ლარის ნომინალის ბანკნოტისათვის გამოყენებულ იქნა 50 ლარის ნომინალისაგან მკვეთრად განსხვავებული დომინანტი ფერი, ვინაიდან წინამორბედი 50 და 100 ლარის ნომინალების ბანკნოტების ფერთა მსგავსება ქმნიდა მათი ერთმანეთში არევის რისკს.