10.
რა შემთხვევაში შეიძლება დადგეს ბანკნოტების განახლების აუცილებლობის საკითხი?
მოძველებული დამცავი ნიშნები ან მორალურად მოძველებული დიზაინი,  ტექნოლოგიების განვითარება, ბანკნოტების გაყალბების მაჩვენებლები და დონე, ასევე, მნიშვნელოვანი მიღწევები და ცვლილებები ქვეყნის პოლიტიკურ, ეკონომიკურ, კულტურულ და სოციალურ სფეროებში შეიძლება გახდეს ბანკნოტების განახლების მიზეზი.