8.
ვინ და რა არის გამოსახული განახლებულ ბანკნოტებზე?

ლარის განახლებულ ბანკნოტებზე გამოსახულია თავდაპირველ ბანკნოტებზე არსებული პიროვნებების განსხვავებული პორტრეტები, შეიცვალა დიზაინის ცალკეული ელემენტები და მიეცა უფრო თანამედროვე იერსახე.

ამასთან, იმის გათვალისწინებით, რომ აღარ ხდება დაბალი ნომინალის ბანკნოტების გამოშვება, მათზე არსებული თემატიკის ენარჩუნების ვალსაზრისით, 1 ლარის ნომინალის ბანკნოტის თემა სახული იქნა ლარის ნომინალის განახლებული ბანკნოტის ერთი მხარის დიზაინში, ხოლო 2 ლარის ნომინალის ბანკნოტის თემა - 100 ლარის ნომინალის განახლებული ბანკნოტის ერთი მხარის დიზაინში.