20₾

ბანკნოტის ზომა: 66 მმ x 132 მმ    ძირითადი ფერი: მეწამული

  • დამცავი ნიშნები მოსახლეობისათვის
  • ვიზუალური ელემენტები
დიდი ქართველი მწერლისა და საზოგადო მოღვაწის ილია ჭავჭავაძის პორტრეტი წარწერით „ილია ჭავჭავაძე 1837–1907“;

გაზეთ „ივერია“-ს გამომცემლობა;

ილიას მიერ გამოცემული ჟურნალი „საქართველოს მოამბე“, გაზეთი „ივერია“, ილიას ხელმოწერა და მისი პირადი ნივთები – ლუპა, საათი, კალამი და სამელნე;

ნომინალის აღმნიშვნელი ციფრები, წარწერები: ,,საქართველოს ეროვნული ბანკი“, "NATIONAL BANK OF GEORGIA’’, "ოცი ლარი“ , "TWENTY LARI”, “ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი“, საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის ხელმოწერა, გამოშვების წელი - "2016“, სერიული ნომერი, რომელიც შედგება ორი ლათინური ასოსგან და რვა არაბული ციფრისაგან.
ძველი თბილისის პანორამა;

ვახუშტი ბატონიშვილის მიერ 1735 წელს შესრულებული XVIII საუკუნის თბილისის გეგმა;

დიდი ქართველი მეფის ვახტანგ გორგასლის ქანდაკება მეტეხის ტაძრის მიმდებარე ტერიტორიიდან;

საქართველოს სახელმწიფო გერბი;

ნომინალის აღმნიშვნელი ციფრები, წარწერები: ,,საქართველოს ეროვნული ბანკი“, ,,NATIONAL BANK OF GEORGIA’’, „ოცი ლარი“ .
წყლისნიშანი
გამჭოლ შუქზე გახედვისას ჩანს პორტრეტის, ნომინალის აღმნიშვნელი ციფრისა და ლარის სიმბოლოს გამოსახულებები.
გრაფიკული ანიმაცია
რელიეფური ნაბეჭდი
ბანკნოტის წინა მხარეს გამოსახულ გრაფიკულ დეტალებზე: პორტრეტი, შენობა, ფაეტონი, კიდის ორნამენტები და შესრულებული წარწერები (გარდა ხელმომწერი პირის დასახელების, ხელმოწერისა და გამოშვების წლისა) დატანილი საღებავის ფენა რელიეფურია და შეიგრძნობა შეხებით.
გრაფიკული ანიმაცია
ნიშანი სუსტი მხედველობის ადამიანებისათვის
ბანკნოტის წინა მხარეს, მარცხენა და მარჯვენა კიდეზე დატანილი 3 ჰორიზონტალური ხაზი რელიეფურია, შეიგრძნობა შეხებისას და იძლევა ბანკნოტის ნომინალის აღქმის შესაძლებლობას.
გრაფიკული ანიმაცია
ჰოლოგრამა
ვერცხლისფერ ჰოლოგრამაზე დატანილი გამოსახულებები (პორტრეტი, ნომინალის აღმნიშვნელი ციფრი, ლარის სიმბოლო, ფაეტონი, რუქა, მიკროსტრიქონები) სხვადასხვა კუთხით დახრისას იცვლის ფერს და გააჩნია ცვალებადი ეფექტი.
გრაფიკული ანიმაცია
ფარული გამოსახულება
დახრილი კუთხით გახედვისას ბანკნოტზე გამოისახება ნომინალის აღმნიშვნელი ციფრი.
გრაფიკული ანიმაცია
თანმხვედრი გამოსახულება
ბანკნოტის წინა და უკანა მხარეს წარმოდგენილი ნომინალის აღმნიშვნელი ციფრის დანაწევრებული დეტალები ერთიანდება გამჭოლ შუქზე გახედვისას.
გრაფიკული ანიმაცია
ოპტიკურად ცვალებადი საღებავი
სხვადასხვა კუთხით დახრისას გამოსახულება იცვლის ფერს მეწამულიდან მწვანეში.
გრაფიკული ანიმაცია
ვერტიკალური დამცავი ძაფი
დამცავი ძაფი წარწერით ‘20 ლარი’, წყვეტილი სახით ხილულია ბანკნოტის უკანა მხარეს. გამჭოლ შუქზე გახედვისას ერთიანდება და სხვადასხვა კუთხით დახრისას იცვლის ფერს მეწამულიდან ოქროსფერში.
გრაფიკული ანიმაცია
დამცავი ბოჭკოები
ქაღალდში სხვადასხვა სიღრმეზე ჩატანებულია წითელი ფერის ბოჭკოები.
გრაფიკული ანიმაცია
ირისისებური ზოლი
ბანკნოტის ზედაპირზე დატანილია გამჭვირვალე საღებავით შესრულებული გრძივი დეკორი ნომინალის აღმნიშვნელი ციფრით.
გრაფიკული ანიმაცია
1
3
4
5
7
8
9
2
6
10
  • მეორე მხარე
  • შედარება
ბანკნოტები