ინტერაქციული აპლიკაცია

შეამოწმე შენი ცოდნა.

გამოიცანი განახლებული ლარის ნამდვილი ბანკნოტი

დასაწყისი
1 / 10
არასწორია. ბანკნოტზე დატანილი ჰოლოგრამა წარმოდგენილია არასრული სახით.
შემდეგი
2 / 10
არასწორია. განახლებული ლარის ბანკნოტებზე განთავსებულია სუსტი მხედველობის მქონე პირთათვის განკუთვნილი გაუმჯობესებული დამცავი ნიშანი.
შემდეგი
3 / 10
არასწორია. არსებული დიზაინი ეკუთვნის განახლებულ 20 ლარს.
შემდეგი
4 / 10
არასწორია. განახლებული ბანკნოტი ვიზუალურად მოდიფიცირებულია და შეიცავს გაძლიერებულ, განახლებულ დამცავ ნიშნებს.
შემდეგი
5 / 10
არასწორია. განახლებულ 100 ლარზე გამოსახულია შოთა რუსთაველის პორტრეტი
შემდეგი
6 / 10
არასწორია. თანამედროვე ბეჭდვითი ტექნოლოგიების გამოყენების შედეგად განახლებულ ლარის ბანკნოტზე აღარ არის დატანილი თეთრი ჩარჩო-კონტური.
შემდეგი
7 / 10
არასწორია. განახლებულ ბანკნოტზე დატანილია ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის ხელმოწერა.
შემდეგი
8 / 10
არასწორია. ბანკნოტზე დატანილი დამცავი ძაფი ეკუთვნის განახლებულ 100 ლარს
შემდეგი
9 / 10
არასწორია. განახლებულ ბანკნოტზე დატანილია წარწერა „საქართველოს ეროვნული ბანკი“
შემდეგი
10 / 10
არასწორია. განახლებულ 20 ლარიანზე ძირითადი სიუჟეტის დომინანტური და კონტრასტული მეწამული, სხვა ცოცხალ ფერებთან ერთად, მრავალფეროვან გრადაციას ქმნის.
შემდეგი
თქვენი შედეგი:
0 / 10
ახალბედა დამწყები მოყვარული მცოდნე ექსპერტი