ინტერაქციული აპლიკაცია

შეამოწმე შენი ცოდნა.

გამოიცანი განახლებული ლარის ნამდვილი ბანკნოტი

დასაწყისი
1 / 10
არასწორია. განახლებული ბანკნოტი ვიზუალურად მოდიფიცირებულია და შეიცავს გაძლიერებულ, განახლებულ დამცავ ნიშნებს.
შემდეგი
2 / 10
არასწორია. არსებული დიზაინი ეკუთვნის განახლებულ 5 ლარს.
შემდეგი
3 / 10
არასწორია. ბანკნოტზე დატანილი დამცავი ძაფი ეკუთვნის განახლებულ 50 ლარს.
შემდეგი
4 / 10
არასწორია. თანამედროვე ბეჭდვითი ტექნოლოგიების გამოყენების შედეგად განახლებული ლარის ბანკნოტზე აღარ არის დატანილი თეთრი ჩარჩო-კონტური.
შემდეგი
5 / 10
არასწორია. განახლებულ 5 ლარზე გამოსახულია ივანე ჯავახიშვილის პორტრეტი.
შემდეგი
6 / 10
ბანკნოტზე დატანილი ჰოლოგრამა წარმოდგენილია არასრული სახით.
შემდეგი
7 / 10
არასწორია. განახლებულ ლარზე ნომინალის აღმნიშვნელი ციფრი ვიზუალურად და ტექნოლოგიურად განახლებულია.
შემდეგი
8 / 10
არასწორია. ბანკნოტზე დატანილი თანმხვედრი გამოსახულება ეკუთვნის განახლებულ 100 ლარს
შემდეგი
9 / 10
არასწორია. განახლებული ლარის ბანკნოტებზე განთავსებულია სუსტი მხედველობის მქონე პირთათვის განკუთვნილი გაუმჯობესებული დამცავი ნიშანი.
შემდეგი
10 / 10
არასწორია. განახლებულ ბანკნოტზე დატანილია წარწერა „საქართველოს ეროვნული ბანკი“
შემდეგი
თქვენი შედეგი:
0 / 10
ახალბედა დამწყები მოყვარული მცოდნე ექსპერტი