ინტერაქციული აპლიკაცია

შეამოწმე შენი ცოდნა.

გამოიცანი განახლებული 10 ლარის ნამდვილი ბანკნოტი

დასაწყისი
1 / 10
არასწორია. განახლებულ ლარზე ნომინალის აღმნიშვნელი ციფრი ვიზუალურად და ტექნოლოგიურად განახლებულია.
შემდეგი
2 / 10
არასწორია. განახლებული ბანკნოტი ვიზუალურად მოდიფიცირებულია და შეიცავს გაძლიერებულ, განახლებულ დამცავ ნიშნებს.
შემდეგი
3 / 10
არასწორია. ბანკნოტზე დატანილი დამცავი ძაფი ეკუთვნის განახლებულ 50 ლარს
შემდეგი
4 / 10
არასწორია. თანამედროვე ბეჭდვითი ტექნოლოგიების გამოყენების შედეგად განახლებულ ლარის ბანკნოტზე აღარ არის დატანილი თეთრი ჩარჩო-კონტური.
შემდეგი
5 / 10
არასწორია. განახლებულ ლარზე განახლებული პორტრეტები უფრო გაუმჯობესებული ტექნოლოგიის რელიეფური ხაზებით არის შესრულებული.
შემდეგი
6 / 10
არასწორია. განახლებულ 10 ლარზე გამოსახულია აკაკი წერეთლის პორტრეტი.
შემდეგი
7 / 10
არასწორია. ბანკნოტზე დატანილი თანმხვედრი გამოსახულება ეკუთვნის განახლებულ 100 ლარს
შემდეგი
8 / 10
არასწორია. განახლებულ ბანკნოტზე დატანილია წარწერა „საქართველოს ეროვნული ბანკი“
შემდეგი
9 / 10
არასწორია. არსებული დიზაინი ეკუთვნის განახლებულ 10 ლარს.
შემდეგი
10 / 10
არასწორია. განახლებულ 10 ლარიანზე ძირითადი სიუჟეტის დომინანტური და კონტრასტული ლურჯი, სხვა ცოცხალ ფერებთან ერთად, მრავალფეროვან გრადაციას ქმნის.
შემდეგი
თქვენი შედეგი:
0 / 10
ახალბედა დამწყები მოყვარული მცოდნე ექსპერტი