Բովանդակություն

Նորացված թղթադրամներ

Որակապես բարելավված և միջազգային չափանիշներին համապատասխան լարիի թղթադրամներին ավելացել է՝ 5 լարանոց անվանական արժողության թղթադրամներ:


Ծանոթացեք ժամանակակից ՝ 5, 20, 50 և 100 լարանոց թղթադրամների հետ:

 

Նորացված թղթադրամների թողարկումը սկսվեց փուլ առ փուլ՝ 2016 թվականի փետրվարի 1-ից և շրջանառության մեջ կլինի նախկին էմիսիաների թղթադրամների հետ միասին: 

 

Դիտեք նորացված թղթադրամները

Նորացված թղթադրամներ

Դարձերես
Դիմերես
Դարձերես
Դիմերես
Դարձերես
Դիմերես
Դարձերես
Դիմերես