Բովանդակություն
44.
Ո՞ Ր թվականների էմիսիայի լարիի թղթադրամներն են թողարկվել առ այսօր և ի՞նչ փոփոխություններ իրականացվեցին այս ուղղությամբ:

Մինչև 2016 թվականը թողարկված լարիի թղթադրամները և իրականացրած փոփոխությունները.


1-լարանոց  թղթադրամ.

1995 (1–ին էմիսիա), 1999 (ձևափոխում), 2002 (ձևափոխում), 2007 (վերատպում),


2-լարանոց թղթադրամ.

1995 (1–ին էմիսիա),  1999 (ձևափոխում),   2002 (ձևափոխում), 


5-լարանոց թղթադրամ.

 1995 (1–ին էմիսիա), 1999 (ձևափոխում), 2002 (ձևափոխում), 2008 (վերատպում), 2011 (վերատպում), 2013 (վերատպում), 


10-լարանոց թղթադրամ.

1995 (1–ին էմիսիա), 1999 (ձևափոխում),  2002 (ձևափոխում), 2007 (վերատպում),  2008 (վերատպում),  2012 (վերատպում),


20-լարանոց թղթադրամ.

1995 (1–ին էմիսիա), 1999 (ձևափոխում),  2002 (ձևափոխում),  2008 (վերատպում), 2011 (վերատպում), 2013 (վերատպում),


50 - լարանոց թղթադրամ.

1995 (1–ին էմիսիա), 1999 (ձևափոխում),  2004 (ձևափոխում),  2008 (վերատպում),  2011 (վերատպում), 2013 (վերատպում), 


100 - լարանոց թղթադրամ.

1995 (1–ին էմիսիա), 1999 (ձևափոխում), 2004 (ձևափոխում), 2008 (վերատպում),  2012 (վերատպում), 2014 (վերատպում), 


200 – լարանոց թղթադրամ.

 2007 (1–ին էմիսիա):

Ի տարբերություն 1995 թվականի  էմիսիայի թղթադրամների, 1999 թվականի  էմիսիայի թղթադրամների վրա  անցկացվեց  «Վրաստան» մակագրությունը,  «Վրաստանի Հանրապետություն» մակագրության փոխարեն, երկու  լեզվով՝ Սահմանադրությանը համապատասխանեցնելու նպատակով: Բացի այդ, թերությունները շտկելու  նպատակով,  փոփոխության  ենթարկվեց ուլտրամանուշակագույն պաշտպանական նշանը:


2002 (1,2,5,10,20 լարի) և 2004 (50, 100 լարի) թվականների թողարկման  թղթադրամներին ավելացան  որոշակի  պաշտպանական նշաններ,  դիզայնում կիրառվեցին ինտենսիվ գույներ, կատարելագործվեց  տառաշարը, կատարելագործվեցին  դրա վրա  առկա գեղարվեստական պատկերները և  ֆոները, առանց  հիմնական  դիզայնը  փոխելու

 

2004 թվականից  հետո, մինչև 2016 թվականը  թողարկված  թղթադրամների վրա  փոխվեցին  միայն  թողարկման  թվականը և  Վրաստանի Ազգային բանկի  նախագահի և/կամ  ֆինանսների նախարարի ստորագրությունները: