Բովանդակություն
43.
Հատուկ սարքերի միջոցով ճանաչելի ի՞նչ/ո՞ր պաշտպանական նշան ունի նորացված լարին:

Նորացված լարիի հատուկ սարքերի միջոցով ճանաչելի պաշտպանական նշաններն են.

ՈՒլտրամանուշակագույն պաշտպանություն (Ֆոսֆորեսցենտային քառակուսի, Ֆլուորեսցենտային անվանական արժեքը նշող թվանշաններ, հորիզոնային սերիական համարը, անտեսանելի պաշտպանիչ մանրաթելերը)