Բովանդակություն
41.
ԿԱՐՈՂ ԵՄ ԹԵ ՈՉ ՎՃԱՐՄԱՆ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼ ՄԻՆՉԵՒ 2016 Թ. ԹՈՂԱՐԿՎԱԾ ԹՂԹԱԴՐԱՄՆԵՐՈՎ

Մինչև 2016 թվականը թողարկված բոլոր էմիսիաների լարիի թղթադրամները ներկայացնում են օրինական վճարման միջոց Վրաստանի տարածքում, ինչը համապատասխանաբար նախատեսում է դրանց անխոչընդոտ կիրառում վճարման գործողություններում: