Բովանդակություն
39.
Որքանո՞վ լավ են պաշտպանված նորացված լարիի թղթադրամները կեղծումից:

Նորացված լարիի թղթադրամների վրա կիրառված են միջազգային չափանիշերին համապատասխան ժամանակակից տեխնոլոգիաներ և պաշտպանական մեխանիզմներ, ինչի նկատառումով համարձակորեն կարելի է ասել, որ նորացված թղթադրամները բավարար չափով հուսալիորեն պաշտպանված են: