Բովանդակություն
38.
Կիրառվու՞մ են, թե ոչ շրջանառության մեջ 1995–99 թվականներին թողարկված թղթադրամները:

1995-1999 թվականների էմիսիաների լարիի թղթադրամները շրջանառության մեջ են և ունեն վճարման նշանակության կարգավիճակ մինչև 2021 թվականի վերջը: Հետագայում դրանց փոփոխությունը կիրականացնի միայն Վրաստանի Ազգային բանկը: