Բովանդակություն
36.
Թույլատրելի՞ է, թե ոչ թղթադրամների դիզայնը գովազդային կամ այլ նպատակներով կիրառումը:

Թույլատրելի է Վրաստանի Ազգային բանկի խորհրդի 2011 թվականի մարտի 18-ի թիվ 2 որոշմամբ հաստատված «Լարիի թղթադրամների և մետաղադրամների վերարտադրության օրենքով» սահմանված պահանջերի պաշտպանության դեպքում: