Բովանդակություն
34.
Լարի ինչպիսի՞ թղթադրամներն են համարվում վճարման համար ոչպիտանի:

Վճարման համար ոչպիտանի է համարվում լարիի այնպիսի թղթադրամը, որը չի համապատասխանում «Լարիի թղթադրամների և մետաղադրամների պիտանիությունը որոշող չափորոշիչների և դրանց ընդունման-փոխանակման կանոնի հաստատման մասին» Վրաստանի Ազգային բանկի խորհրդի 2011 թվականի հունիսի 27-ի թիվ 4 որոշմամբ սահմանված պիտանի թղթադրամների չափորոշիչներին: