Բովանդակություն
33.
Որտե՞ղ և ինչպե՞ս են փոխանակվում վնասված կամ կեղտոտված թղթադրամները:

Վնասված կամ կեղտոտված լարիի թղթադրամների փոխանակումը, եթե այն բավարարում է վճարման համար պիտանի թղթադրամների չափորոշիչներին, հնարավոր է Վրաստանի Ազգային բանկի և Վրաստանի տարածքում գործող ցանկացած բանկային հիմնարկությունում, որտեղ դրանց վարձատրությունը կատարվում է անվանական արժողությամբ, առանց որևէ կոմիսիոն հավելավճարի: