Բովանդակություն
31.
Որտե՞ղ կարող եմ ստանալ մանրամասն տեղեկատվություն նորացված թղթադրամների կապակցությամբ:

Նորացված թղթադրամների կապակցությամբ մանրամասն տեղեկատվությունը կարող եք տեսնել Վրաստանի Ազգային բանկի կայք-էջի վրա. http://ganaxlebulilari.ge/