Բովանդակություն
30.
Ինչպե՞ս պետք է վարվեմ, եթե թղթադրամը նկատեցի կասկածելի:

Լարիի թղթադրամը կասկածելի նկատելու դեպքում պետք է դիմեք ցանկացած կոմերցիոն բանկին կամ Վրաստանի Ազգային բանկին: