Բովանդակություն
29.
Ինչպե՞ս պետք է ճանաչեն նորացված թղթադրամները թույլ տեսողությամբ կամ տեսողությունից զուրկ մարդիկ:

Նորացված թղթադրամները թույլ տեսողությամբ մարդկանց համար պարունակում են նաև բարելավված պաշտպանական նշան, որը օգնում է նրանց կեղծ դրամը ճանաչելու մեջ  և միևնույն ժամանակ տալիս է անվանական արժեքը ընկալելու հնարավորություն: Յուրաքանչյուր անվանական արժեքի երեսի կողմի վերին ձախ և աջ եզրին անց է կացված տարբերվող քանակության կարճ հորիզոնական գծեր, ինչը զգացվում է ձեռքով շոշափելիս. Երեք ռելիեֆային գիծ նշանակում է 20 լարի անվանական արժեք,Չորս ռելիեֆային գիծ՝ 50 լարի անվանական արժեք, Հինգ ռելիեֆային գիծ՝ 100 լարի անվանական արժեք, Մեկ ռելիեֆային գիծ՝ 5 լարի  անվանական արժեք