Բովանդակություն
28.
Բարդություն չի առաջացնի՞, արդյոք, արագ վճարման սարքերում նոր թղթադրամների կիրառումը:

Նոր թղթադրամների պարամետրերի և պաշտպանական մեխանիզմի ընտրության ժամանակ, նկատի առնվեցին կոմերցիոն բանկերի և վճարման սարքեր ունեցող ընկերությունների կողմից կիրառված ազգային դրամանիշերի ընդունման-տրման, հաշվմման կամ կանխիկ դրամի գործողությունների այլ տեխնիկական սարքավորումների տեխնիկական պարամետրերը, դրանց աշխատանքի յուրահատկությունը, այս սարքավորումների միջոցով թղթադրամների ստուգման հնարավորությունները:

Համապատասխանաբար, առանց հիմնախնդրի, տեղի ունեցավ նշված տեխնիկական հնարավորությունների  ադապտացում՝ նորացված թղթադրամների հետ, և դրանք շրջանառության մեջ թողնելուց հետո, այս առումով հիմնախնդիրներ չեն ստեղծվել: