Բովանդակություն
25.
Ի՞նչ փոխվեց 20 լարանոց թղթադրամի երեսի և ետևի կողմի դիզայնում և ինչո՞ւ:

Երեսի կողմում ավելացավ Իլիայի տունը Նիկոլոզի փողոցի վրա, որտեղ տեղադրված էր «Իվերիա» թերթի հրատարակչությունը, կառք առավել բովանդակային բեռնվածության համար, կիրառվեց Իլիայի տարբերվող դիմանկարը բարելավված ռելիեֆայնության որակով և ծավալով, ինչը անվանական արժեքին ավելի հեշտությամբ նույնականացման հնարավորություն է տալիս:

 

Ետևի կողմում ավելացավ Վրաստանի պետական զինանշանը (ինչպես դրամանիշերի վրա անցկացվելիք պարտադիր ատրիբուտ), կիրառվեց հին Թբիլիսիի տարբերվող համայնապատկերը: