Բովանդակություն
22.
Փոխվեցի՞ն, թե ոչ գույները և ինչո՞ւ:

Նորացված լարիի թղթադրամների վրա, բացի 100 լարիի անվանական արժեքից, կիրառված են հիմնականում լարիի գոյություն ունեցող թղթադրամների գերիշխող գույները, փոփոխվեց միայն գերիշխող գույների սպեկտրը և ինտենսիվությունը: Նշված գերիշխող գույների պահպանումը կարևոր է, որպեսզի ապագայում, հին և նորացված թղթադրամները շրջանառության մեջ կիրառելիս՝ չբարդանա բնակչության կողմից դրանց ընկալումը: Իսկ 100 լարանոց անվանական արժեքով թղթադրամի համար կիրառվեց 50 լարանոց անվանական արժեքից շեշտակի տարբերվող գերիշխող գույնը, քանզի մինչև օրս թողարկված 50 և 100 լարանոց  անվանական արժողության թղթադրամների գույների նմանությունը ստեղծում էր դրանց միմյանց հետ շփոթելու ռիսկ: