Բովանդակություն
21.
Փոխվեցի՞ն, թե ոչ չափսերը և ինչո՞ւ:

Պրակտիկայում ըստ անվանական արժողության թղթադրամների չափսերի փոփոխության՝ գոյություն ունի երեք տարածված ուղղություն. բոլոր անվանական արժեքները միևնույն չափսի են, ըստ անվանական արժեքների չափսերի աճ միայն երկարությամբ, ըստ անվանական արժողության չափսերի հավասար անկյունագծային աճ (ինչպես երկարությամբ, այնպես էլ լայնությամբ): Թղթադրամների չափսերի անվանական արժողության աճի այս միտումը պահպանված չէր մինչև օրս թողարկված լարիի թղթադրամների վրա, չնայած դրանց տարբերվող չափսերին: Դրա հետ մեկտեղ, թղթադրամներ պատրաստող մասնագետները հաճախ նշում էին, որ 5 լարիի անվանական արժողության թղթադրամը բավականին փոքր չափսի էր և խորհուրդ էին տալիս այն մեծացնել: Այդպիսով, նորացված թղթադրամների չափսերը անվանական արժողության համաձայն զարգացնելու ուղղություն ընտրվեց դրանց անկյունագծային աճը այն բանի հաշվառումով, որ անվանական արժեքների միջև տարբերությունը լինի 5մմ երկարությամբ և 2մմ լայնությամբ: