Բովանդակություն
20.
Փոխվե՞ց, թե ոչ սուբստրատը և ինչո՞ւ:

Հին և նորացված թղթադրամի թուղթը՝ երկուսն էլ պատրատված են բամբակի մանրաթելից: Սակայն նորացված թղթադրամի վրա փոփոխված են բամբակի տեխնիկական բնութագրիչները: Մասնավորապես, մեծացել է խտությունը և հաստությունը, կրկնակի ծալովի և հարթ շերտերը: