Բովանդակություն
18.
Ինչպե՞ս պետք է ճանաչենք նորացված թղթադրամները: