Բովանդակություն
17.
Ինչպե՞ս պետք է ճանաչենք նորացված թղթադրամները: