Բովանդակություն
16.
Ինչո՞ւ վերացվեցին 1 և 2 լարանոց թղթադրամները:

Երկրում դրամի շրջապտույտի առանձնահատկություններից և տնտեսական գործոններից ելնելով, 1 և 2 լարանոց անվանական արժողության թղթադրամների մաշվածության գործակիցը, դրանց կենսունակության երկարաձգման տեսակետից, չնայած դրանք կեղտոտվելուց պաշտպանության միջոցներով ծածկելուց, բավականին բարձր է... Դրանց պատրաստումը և համապատասխանաբար շրջանառության մեջ որակի պահպանումը բավականին մեծ ծախսերի հետ էր կապված, քանզի պտույտի տևողությունը կկազմեր մոտավորապես 6 ամիս, իսկ մետաղադրամների շրջանառության տևողությունը կազմում է տասնամյակներ: Ծախսերի նվազեցման և շրջանառության մեջ դրամանիշերի որակի բարձրացման նպատակով, 2006 թվականին Ազգային բանկը, հաշվի առնելով միջազգային պրակտիկան, ընդունեց որոշում 1 և 2 լարի անվանական արժեքով մետաղադրամներ ներառելու վերաբերյալ: Այն բանից հետո, ինչ նշված մետաղադրամները հաջողությամբ հաստատվեցին շրջանառության մեջ համապատասխան անվանական արժողությամբ թղթադրամների տեղում, չի իրականանում 1 և 2 լարի անվանական արժողությամբ թղթադրամների պատրաստում և դրանց շրջապտույտից հանումը կատարվում է բնական հնանալու համաձայն, ինչը պայմանավորեց շրջանառությունից այս թղթադրամների թվաքանակի կրճատումը: