Բովանդակություն
2.
Ո՞վ է ընդունում որոշում լարիի թղթադրամների/մետաղադրամների բնութագրիչների մասին:

Լարիի թղթադրամների և մետաղադրամների անվանական արժողության չափսը, կշիռը, թվաքանակը, ձևավորումը, նյութը և այլ բնութագրիչները որոշում է Ազգային բանկի խորհուրդը «Վրաստանի Ազգային բանկի մասին» Վրաստանի օրգանական օրենքի 35-րդ հոդվածի 2-րդ կետի համաձայն: