Բովանդակություն
15.
Ինչպե՞ս կատարվեց լարիի նորացված թղթադրամների դիզայնի ստեղծումը: Հայտարարվե՞ց, թե ոչ մրցույթ լարիի թղթադրամների դիզայնի կապակցությամբ: Ո՞վ էր մասնակցում նշված գործընթացին

Թղթադրամների պատրաստման գործունեության առանձնահատկության և անմիջականորեն տպագրության գործընթացին ուղեկցող գործոնների նկատառումով, Վրաստանի Ազգային բանկի խորհրդի որոշմամբ, լարիի նորացված թղթադրամների դիզայնի էսքիզները պատրաստվեցին Վրաստանի Ազգային բանկի դիզայներների (ովքեր մասնակցում էին մինչև օրս թողարկված լարիի թղթադրամների դիզայնի ստեղծման գործընթացին) կողմից, Ազգային բանկի նախագահի իրավական ակտով հատուկ այս նպատակով ստեղծված ժամանակավոր հանձնաժողովի կողմից որոշված դիզայնի և այլ բնութագրիչների հիմնական ուղղությունների հաշվառումով, իսկ նշված էսքիզների համաձայն,  դիզայնի զարգացում-կատարելագործումն իրականացվեց Ազգային բանկի կողմից որպես գործընկեր ընտրված թղթադրամներ պատրաստող ընկերությունների դիզայներների և մասնագետների հետ միասին: