Բովանդակություն
10.
Ո՞ր դեպքում կարող է առաջանալ թղթադրամների նորացման անհրաժեշտության հարց:

Հնացած պաշտպանական նշանները կամ բարոյապես հնացած դիզայնը, տեխնոլոգիաների զարգացումը, թղթադրամների կեղծման ցուցանիշերը և մակարդակը: Ինչպես նաև երկրի քաղաքական, տնտեսական, մշակութային և սոցիալական ձեռքբերումները և փոփոխությունները: