Բովանդակություն
1.
Ո՞վ է իրավասու լարիի թղթադրամներ և մետաղադրամներ պատրաստելու և էմիսիայի համար (թողարկման համար):

Վրաստանի Սահմանադրության 95-րդ հոդվածի և «Վրաստանի Ազգային բանկի մասին» Վրաստանի օրգանական օրենքի 35-րդ և 39-րդ հոդվածների համաձայն, լարիի թղթադրամների և մետաղադրամների (ինչպես շրջանառության, այնպես էլ հավաքածուի և/կամ այլ կարիքներին հատկացված) պատրաստելու և Վրաստանի տարածքում դրանց էմիսիայի իրավունք ունի միայն Վրաստանի Ազգային բանկը: