Բովանդակություն

100₾

  • Պաշտպանական նշաններ
  • ՀԱՏՈՒԿ ՍԱՐՔԵՐՈՎ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՆՇԱՆՆԵ
  • Տեսանելի տարրեր
Թղթադրամի դիմերեսին պատկերված է վրաց մեծ բանաստեղծ Շոթա Ռուսթավելիի դիմանկարը "Շոթա Ռուսթաելի XII դ." մակագրությամբ, նկարազարդում "Վագրենավոր"-ից, առաջին տպագրության "Վագրենավոր"-ի մի էջ, XVII դարի ձեռագիր "Վագրենավոր"-ի էջին պատկերված զարդանախշ և Աստվածաշնչյան սյուժեի VII դարի հարթաքանդակ "საქართველოს ეროვნული ბანკი“ (Դանիելը առյուծի հորում), Մարտվիլի Աստվածամոր ննջման տաճարից:
Թղթադրամի վրա պատկերված են նաև անվանական արժեքը նշանակող թվանշաններ, մակագրություններ "საქართველოს ეროვნული ბანკი“ (Վրաստանի Ազգային բանկ), "NATIONAL BANK OF GEORGIA", "ასი ლარი" (Հարյուր լարի), ,,ONE HUNDRED LARI”, "ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი" (Վրաստանի Ազգային բանկի նախագահ), Վրաստանի Ազգային բանկի նախագահի ստորագրությունը, թողարկման թվականը - "2016“, սերիական թիվը, որը կազմված է երկու լատինական տառից և ութ արաբական թվանշանից:
Թղթադրամի դարձերեսին պատկերված են Թբիլիսիի Զաքարիա Փալիաշվիլիի անվան օպերայի և բալետի պետական ակադեմիական թատրոնը, հատված Վրաստանի պետական օրհներգի պարտիտուրայից և Վրաստանի պետական զինանշանը:
Թղթադրամի վրա պատկերված են նաև անվանական արժեքը նշանակող թվանշաններ, մակագրություններ "საქართველოს ეროვნული ბანკი" (Վրաստանի Ազգային բանկ), "NATIONAL BANK OF GEORGIA’’, "ასი ლარი" (Հարյուր լարի).
Ջրանիշ
թափանցող լուսընդդեմ դիտելիս՝ երևում են դիմանկարի, անվանական արժեքը նշանակող թվանշանի և լարիի խորհրդանշանի պատկերները:
Գրաֆիկական անիմացիա
Ռելիեֆային տպագիր
թղթադրամի առջևի կողմում պատկերված գրաֆիկական դետալների վրա. դիմանկար, պատկեր «Վագրենավորից», եզրի զարդանախշեր և կատարված մակագրություններ (բացի ստորագրող անձի անվանումից, ստորագրությունից և թողարկման թվականից) անցկացված ներկի շերտը ռելիեֆային է և շոշափելիս զգացվում է:
Գրաֆիկական անիմացիա
Նշան թույլ տեսողությամբ մարդկանց համար
թղթադրամի առջևի կողմում, ձախ և աջ եզրերին անցկացված գծերի թվաքանակը տարբերվում է ըստ անվանական արժեքների, ռելիեֆային է, զգացվում է շոշափելիս և տալիս է թղթադրամի անվանական արժեքը ընկալելու հնարավորություն:
Գրաֆիկական անիմացիա
Հոլոգրամա
երկգույն հոլոգրամայի վրա փոխադրված պատկերներ (դիմանկար, անվանական արժեքը նշանակող թվանշան, լարիի խորհրդանշանը, ծաղիկներ, քարտեզ, մանրատառաշար) լույսի անկումը տարբեր անկյունով թեքելիս՝ փոխում է գույնը և ունի փոփոխական ներգործություն:
Գրաֆիկական անիմացիա
Գաղտնի պատկեր
լույսի անկումը թեքված անկյունով դիտելիս՝ թղթադրամի վրա պատկերվում է անվանական արժեքը նշող թվանշանը:
Գրաֆիկական անիմացիա
Համընկնող պատկեր
թղթադրամի առջևի և ետևի կողմում ներկայացված անվանական արժեքը նշանակող թվանշանի առանձնացված դետալներն ամբողջանում են թափանցող լուսընդդեմ դիտելիս:
Գրաֆիկական անիմացիա
Օպտիկապես փոփոխական մագնիսական ներկ
լույսի անկումը տարբեր անկյունով թեքելիս պատկերը փոխում է գույնը ծիրանագույնից կանաչի և ունի շարժական գծի ներգործություն:
Գրաֆիկական անիմացիա
Ուղղաձիգ պաշտպանիչ թել
պաշտպանիչ թել "100 ლარი" մակագրությամբ, ընդհատվող տեսքով նկատելի թղթադրամի ետևի կողմում: Թափանցող լուսընդդեմ դիտելիս՝ ամբողջանում է և լույսի անկումը տարբեր անկյունով թեքելիս՝ փոխում է գույնը կապույտից կարմրի:
Գրաֆիկական անիմացիա
Պաշտպանական մանրաթելեր
թղթի մեջ տարբեր խորությամբ խրված են կարմիր գույնի մանրաթելեր:
Գրաֆիկական անիմացիա
Բազմերանգ գիծ
թղթադրամի մակերեսին անցկացված է երկգույն, թափանցիկ ներկով կատարված երկայնական դեկոր անվանական արժեքը նշանակող թվանշանով:
Գրաֆիկական անիմացիա
Մանրատառաշար
խոշորացնող սարքի միջոցով ընթերվում են մակագրությունները: "საქართველოს ეროვნული ბანკი", "NATIONAL BANK OF GEORGIA", "შოთა რუსთაველი", Անվանական արժեքը նշանակող թվանշաններ; "GEORGIA”, "საქართველო" – համընկնող պատկերի մեջ; "ლარი", անվանական արժեքը նշանակող թվանշաններ, "შოთა რუსთაველი XIIს", "საქართველო" – հոլոգրամայում.
Գրաֆիկական անիմացիա
Մանրատառաշար
խոշորացնող սարքի միջոցով ընթերվում են մակագրությունները: "საქართველოს ეროვნული ბანკი", "NATIONAL BANK OF GEORGIA", "შოთა რუსთაველი", Անվանական արժեքը նշանակող թվանշաններ; "GEORGIA”, "საქართველო" – համընկնող պատկերի մեջ; "ლარი", անվանական արժեքը նշանակող թվանշաններ, "შოთა რუსთაველი XIIს", "საქართველო" – հոլոգրամայում:
Գրաֆիկական անիմացիա
Մանրատառաշար
խոշորացնող սարքի միջոցով ընթերվում են մակագրությունները: "საქართველოს ეროვნული ბანკი", "NATIONAL BANK OF GEORGIA", "შოთა რუსთაველი", Անվանական արժեքը նշանակող թվանշաններ; "GEORGIA”, "საქართველო" – համընկնող պատկերի մեջ; "ლარი", անվանական արժեքը նշանակող թվանշաններ, "შოთა რუსთაველი XIIს", "საქართველო" – հոլոգրամայում:
Գրաֆիկական անիմացիա
Մանրատառաշար
խոշորացնող սարքի միջոցով ընթերվում են մակագրությունները: "საქართველოს ეროვნული ბანკი", "NATIONAL BANK OF GEORGIA", "შოთა რუსთაველი", Անվանական արժեքը նշանակող թվանշաններ; "GEORGIA”, "საქართველო" – համընկնող պատկերի մեջ; "ლარი", անվանական արժեքը նշանակող թվանշաններ, "შოთა რუსთაველი XIIს", "საქართველო" – հոլոգրամայում:
Գրաֆիկական անիմացիա
Մանրատառաշար
խոշորացնող սարքի միջոցով ընթերվում են մակագրությունները: "საქართველოს ეროვნული ბანკი", "NATIONAL BANK OF GEORGIA", "შოთა რუსთაველი", Անվանական արժեքը նշանակող թվանշաններ; "GEORGIA”, "საქართველო" – համընկնող պատկերի մեջ; "ლარი", անվանական արժեքը նշանակող թվանշաններ, "შოთა რუსთაველი XIIს", "საქართველო" – հոլոգրամայում:
Գրաֆիկական անիմացիա
Ֆլուորեսցենտային մանրաթելեր
ուլտրամանուշակագույն ճառագայթի ներքո թղթադրամի վրա հայտնվում են կապույտ և դեղին գույնի մանրաթելեր
Գրաֆիկական անիմացիա
Ֆոսֆորեսցենտային քառակուսի
ուլտրամանուշակագույն ճառագայթի ներքո արտածվում է քառակուսի՝ անվանական արժեքը նշանակող թվանշանով:
Գրաֆիկական անիմացիա
Ֆլուորեսցենտային սերիայի թիվ
ուլտրամանուշակագույն ճառագայթի ներքո լուսավորվում է հորիզոնական սերիայի թիվը:
Գրաֆիկական անիմացիա
Ինֆրակարմիր պաշտպանություն
ինֆրակարմիր ճառագայթների ներքո երևում է թղթադրամի վրա պատկերված գրաֆիկական դետալների մասը:
Գրաֆիկական անիմացիա
Մագնիսական պաշտպանություն
ուղղաձիգ սերիայի թիվը և թղթադրամի վրա պատկերված գրաֆիկական դետալի մասը կատարված է մագնիսական ներկով և մագնիսական դետեկտորի կպչելուն պես տալիս է ազդանշան:
Գրաֆիկական անիմացիա
Մագնիսական պաշտպանություն
ուղղաձիգ սերիայի թիվը և թղթադրամի վրա պատկերված գրաֆիկական դետալի մասը կատարված է մագնիսական ներկով և մագնիսական դետեկտորի կպչելուն պես տալիս է ազդանշան:
Գրաֆիկական անիմացիա
Մանրատառաշար
խոշորացնող սարքի միջոցով ընթերվում են մակագրությունները: "საქართველოს ეროვნული ბანკი", "NATIONAL BANK OF GEORGIA", Անվանական արժեքը նշանակող թվանշաններ; "GEORGIA”, "საქართველო" – համընկնող պատկերի մեջ.
Գրաֆիկական անիմացիա
Մանրատառաշար
խոշորացնող սարքի միջոցով ընթերվում են մակագրությունները: "საქართველოს ეროვნული ბანკი", "NATIONAL BANK OF GEORGIA", Անվանական արժեքը նշանակող թվանշաններ; "GEORGIA”, "საქართველო" – համընկնող պատկերի մեջ.
Գրաֆիկական անիմացիա
Ֆլուորեսցենտային մանրաթելեր
ուլտրամանուշակագույն ճառագայթի ներքո թղթադրամի վրա հայտնվում են կապույտ և դեղին գույնի մանրաթելեր
Գրաֆիկական անիմացիա
Ֆլուորեսցենտային անվանական արժեք
ուլտրամանուշակագույն ճառագայթի ներքո լուսավորվում է անվանական արժեքը նշանակող թվանշանը:
Գրաֆիկական անիմացիա
Ինֆրակարմիր պաշտպանություն
ինֆրակարմիր ճառագայթների ներքո երևում է թղթադրամի վրա պատկերված գրաֆիկական դետալների մասը:
Գրաֆիկական անիմացիա
1
3
4
5
7
8
9
11
11
11
11
11
12
13
15
16
17
17
2
6
10
11
11
12
14
16
  • Մյուս կողմը
  • Համեմատություն