Բովանդակություն

Ինտերակտիվ ապլիկացիա

Սկիզբ
1 / 10
Ճիշտ չէ: Նորացված թղթադրամը տեսանելիորեն ձևափոխված է և ներառնում է ամրապնդված և նորացված պաշտպանական նշաններ:
Հաջորդը
2 / 10
Ճիշտ չէ: Ժամանակակից տպագիր տեխնոլոգիաների կիրառման արդյունքում նորացված լարիի թղթադրամի վրա փոխադրված չէ սպիտակ շրջանակը՝ ուրվագիծը:
Հաջորդը
3 / 10
Ճիշտ չէ: Թղթադրամի վրա անցկացված հոլոգրաման ներկայացված է ոչլրիվ տեսքով:
Հաջորդը
4 / 10
Ճիշտ չէ:Թղթադրամի վրա անցկացված պաշտպանիչ թելը պատկանում է նորացված 100 լարիին:
Հաջորդը
5 / 10
Ճիշտ չէ: Նորացված լարիի թղթադրամների վրա տեղադրված է բարելավված պաշտպանական նշան թույլ տեսողությամբ անձանց համար:
Հաջորդը
6 / 10
Ճիշտ չէ: Նորացված թղթադրամի վրա անց է կացված «Վրաստանի Ազգային բանկ» մակագրությունը:
Հաջորդը
7 / 10
Ճիշտ չէ: Գոյություն ունեցող դիզայնը պատկանում է նորացված 10 լարիին:
Հաջորդը
8 / 10
Ճիշտ չէ:  Նորացված 100 լարիի վրա պատկերված է Շոթա Ռուսթավելիի դիմանկարը:
Հաջորդը
9 / 10
Ճիշտ չէ: Նորացված 50 լարի թղթադրամի վրա հիմնական սյուժեի գերակշռող կանաչ գույնը, այլ վառ գույների հետ միասին, ստեղծում է բազմերանգ աստիճանավորում:
Հաջորդը
10 / 10
Ճիշտ չէ: Նորացված լարիի վրա նորացված դիմանկարները կատարված են ավելի բարելավված տեխնոլոգիայի ռելիեֆային գծերով:
Հաջորդը
Ձեր արդյունքը:
0 / 10
Նորեկ Սկսնակ Սիրողական Գիտակ Փորձագետ