Yeniləşdirilmiş əskinaslar

Yeniləşdirilmiş banknotlar

 

2019-cu ilin sentyabrın 1-dən  yeniləşdirilmiş 10 lari nominalının banknotları dövriyyəyə buraxılacaq.

 

Müasir 5, 10, 20, 50 100 lari ilə tanış olun

 

Yeniləşdirilmiş banknotların dövriyyəyə buraxılması mərhələ şəklində başladı: 2016-ci il fevralın 1-dən 20 lari və 50 lari, 2016-cı il noyabrın 1-dən 100 lari nominalının banknotları,  2017-ci ilin sentyabrın 1-dən 5 lari nominalının banknotları dövriyyəyə buraxıldı.

 

Yeniləşdirilmiş banknotlar əvvəlki emissiya banknotları ilə birlikdə dövriyyədədir.

Yeniləşdirilmiş əskinasları görün

Yeniləşdirilmiş əskinaslar

Revers
Avers
Revers
Avers
Revers
Avers
Revers
Avers
Revers
Avers