Yeniləşdirilmiş əskinaslar

 Keyfiyyət baxımından yaxşılaşdırılmış və beynəlxalq standartlara müvafiq olaraq yeniləşdirilmiş əskinaslara 5 lari nominallı əskinas əlavə olundu.

 

 

 Müasir 5, 20, 50 və 100 lari ilə tanış olun.

 

 

Yeniləşdirilmiş əskinasların buraxılması mərhələli şəkildə 1 fevral tarixindən başladı və əvvəlki emissiya əskinasları ilə birlikdə dövriyyədə olacaq.

Yeniləşdirilmiş əskinasları görün

Yeniləşdirilmiş əskinaslar

Revers
Avers
Revers
Avers
Revers
Avers
Revers
Avers