7.
Lari əskinasında nə yeniləşdirildi, dəyişdirildi?

Yeniləşdirilmiş banknotların dizaynında mövzunu təşkil edən ayrı-ayrı elementlər yeniləşdi. İlkin əskinaslarda təsvir olunan şəxsiyyətlərin fərqli portretlərindən isitifadə edildi. Dominant rənglərin qorunub-saxlanılmasına baxmayaraq daha çox nominallara əsasən kəskin seçilən rənglər spektrindən istifadə edildi. Bu baxımdan 100 larilik nominal əskinasının dominant rəngi dəyişdirildi. Əskinasların dizayn stili də dəyişdi və qeyd edilən vahid ailə konsepsiyasını yaradır. Əskinas mükəmməlləşdirildi, həmçinin istifadəçi üçün asan qavranan və eyni zamanda müasir və yüksək texnalogiyalı müdafiə nişanlarından istifadə olundu.Müdafiə nişanları, kağızın xüsusiyyətləri, seriya nömrəsi dəyişdi. Əskinaz üzərinə Gürcüstan dövlət qerbi, lari simvolu və yalnız bir imza həkk olunub.