6.
Yeniləşdirilmiş banknotlar nə vaxt dövriyyəyə çıxdı?

Yeniləşdirilmiş 2050 lari nominalı əskinaslar 2016-cı ilin 1 fevral tarixindən dövriyyəyə girdi. Yeniləşdirilmiş 100 lari nominallı əskinaslar isə dövriyyəyə 2016-cı ilin 1 noyabr tarixindən daxil oldu. 

Yenilşdirilmiş 5 lari nominallı əskinaslar dövriyyəyə 2017-ci ilin .

Yeniləşdirilmiş 10 lari nominalının banknotları 2019-cu ilin sentyabrın 1-dən dövriyyəyə buraxılacaq.