6.
Yeniləşdirilmiş əskinasları nə vaxt görəcəyik?

Yeniləşdirilmiş 2050 lari nominalı əskinaslar 2016-cı ilin 1 fevral tarixindən dövriyyəyə girdi. Yeniləşdirilmiş 100 lari nominallı əskinaslar isə dövriyyəyə 2016-cı ilin 1 noyabr tarixindən daxil oldu. 

 

Yenilşdirilmiş 5 lari nominallı əskinaslar dövriyyəyə 2017-ci ilin ..... tarixindən girəcək. 10 lari nominallı əskinaslar isə bir müddət sonra yeniləşdiriləcək.