24.
10- larilik banknotun ön və arxa tərəfinin dizaynında nə dəyişdi və niyə?

Ön tərəfində  Akaki Seretelinin “Bahar” şeirindən onun avtoqrafı bir hissə əlavə olunub. Artıq  məğz və  yük üçün Akaki Seretelinin  fərqli portreti və eləcə də qaranquş və çiçəklənmiş  budağın  fərqli təsvirləri yaxşılaşdırılmış relyefliyin keyfiyyəti ilə və həcmi ilə  istifadə olunubdur ki, bu da nominalın  daha da sadə  şəkildə eyniyyətləşdirilməsi imkanını verir.

 

Arxa tərəfində Gürcüstanın dövlət gerbi.( pulun əlamətlərinə daxil ediləsi məcburi atribud olaraq) David Kakabadzenin “İmereti –anam mənim” əsəri yaxşılaşdırılmış keyfiyyəti ilə və həcmi ilə artırılıb.