23.
5 larilik əskinasın ön və ikinci tərəfinin dizaynında nə və nədən dəyişdi?

Ön tərəfdə İvane Cavaxişvili adına Tbilisi Dövlət Universitetinin binası təsvir edildi,daha çox məna verilmək üçün İvane Cavaxişvilinin fərqli, yaxşılaşdırılmış relyef keyfiyyəti və həcmi ilə portreti əlavə edildi. Bu nominalın daha asan identifikasiyası imkanını verir.

 

İkinci tərəfdə, 1 lari nominalı əskinasının dizaynının mövzusunu qoruyub-saxlamaq baxımından Niko Pirosmaninin “Kalo” və “Qırmızı köynəkli balıqçı” əsəri, təsvir edildi. Həmçinin Gürcüstan Dövlət Gerbi əlavə edildi (pul vahidlərinə əlavə ediləcək məcburi atribut kimi)