5.
Hər bir nominalda olan əskinasların dəyişdirilməsi planlaşdırılırmı?

Yeniləşdirilmiş larinin konsepsiyası və dizaynı beş əskinas (5, 10, 20, 50, 100 lari) üçün yaradıldı.